Vyžiadajte si cenovú ponuku

  Prinášame individuálne riešenia na označovanie, kontrolu a automatizáciu

  • Automatizované a robotizované jednoúčelové zariadenia
  • Komplexné riešenia na manipuláciu, označovanie, identifikáciu a kontrolu
  • Riešenia pre strojárstvo, automotive, elektrotechnický, káblový, drevársky, potravinársky, farmaceutický priemysel…
  • Automatizácia všetkých značiacich technológií od ink-jetu cez mikroúder až po laser
  • Softvér na zákazku, programovanie PLC a robotov, 3D tlač
  • Optická kontrola, strojové videnie
  • Integrácia do existujúcich liniek

  Jednoúčelové zariadenia

  Zákazková výroba presne podľa potrieb zákazníka.

  Zariadenia sú navrhnuté a vyrobené s ohľadom na požiadavky konkrétneho projektu tak, aby optimalizovali efektívnosť danej aplikácie. Zahŕňajú napríklad popisovacie zariadenie (laser, ink-jet, mikroúder, …), riadiace senzory, kontrolné kamery, potrebné ovládacie a manipulačné prvky, prípravky, prípadne aj robota.

  Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti navrhovania, konštrukcie, výroby a PLC programovania poskytujeme komplexné konštruktérske služby v programoch AutoCad, SolidWorks, SolidEdge, Pro/Engineer, Pro/intralink, Inventor, AutoCAD, CATIA V5, JetCAM, 3D modelovanie a 3D tlač, spracovanie technickej, technologickej a sprievodnej dokumentácie, programátorské práce a pod.

   

  Stanica na značenie vykurovacích telies

  Karuselová stanica určená na značenie vykurovacích telies. Stanica je riadená v nami naprogramovanom softvéri. Súčasťou je aj generovanie sériového čísla, ktoré je po vypálení skontrolované čítačkou a uložené do databázy.

  Stanica kooperujúca s robotom

  Určená na značenie plastových výliskov reflektorov. Komunikácia medzi robotom a stanicou je riadená systémom Siemens.

  Stanica na značenie konektorov

  Karuselová stanica určená na značenie konektorov s kontrolou a identifikáciou značenia. Stanica je riadená v nami naprogramovanom softvéri a jej súčasťou je aj triedenie OK a NOK kusov.

  Stanica na manipuláciu silentblokov

  Robotizovaná pracovná stanica určená na automatizované vyhodnocovanie typu výrobku a jeho následné označenie jedinečným 2D kódom.

  Stanica na značenie komponentov prevodoviek

  Jednoúčelové zariadenie na laserové označovanie častí prevodoviek 2D kódom s výsuvným mechanizmom na uľahčenie vkladania a odoberania značených dielov.

  Stanica na laserové značenie svetlometov

  Komplexné pracovisko skladajúce sa zo 4 samostatných staníc na značenie svetlometov s automatickou zmenou popisu podľa typu prípravku.

  Kontrolné zariadenia

  Kontrolné zariadenia sú navrhované na kontrolu kvality zmontovaného výrobku, dosadenie dielov, kompletnosť montáže po jednotlivých dieloch a sleduje sa presnosť montáže.

  Tieto kontroly sa vykonávajú mechanicky, alebo opticky a to priebežne alebo na konci montážneho postupu.

  Automatizácia

  Navrhujeme a vyrábame automatizované výrobné celky presne podľa požiadaviek zákazníka.

  Našou víziou je prinášať výrobným podnikom riešenia, ktoré reálne zvyšujú efektivitu, znižujú náklady a tvoria zisk. Náš tím kolegov sa skladá z ochotných profesionálov, pretože „ ROZDIEL JE V PRÍSTUPE.“

  Automatizácia

  Komplexné riešenia požiadaviek zákazníka na označovanie, identifikáciu a sledovanie výrobkov.

  Optimalizácia efektívnosti značiaceho procesu v každom priemyselnom odvetví, pre akúkoľvek aplikáciu.

  • Jednoúčelové zariadenia
  • Automatizácia, robotizácia
  • Integrácia do existujúcich výrobných liniek
  • Softvérové riešenia
  • Strojové videnie

  Robotizácia

  Robotika je kľúčový nástroj zvyšovania efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

  Len máloktorý inovačný projekt vo výrobe sa dnes zaobíde bez robotiky. Moderné komplexné robotické pracoviská pribúdajú vo výrobných prevádzkach po celom Slovensku. Naša spoločnosť je  súčasťou tohto procesu a preto našim zákazníkom ponúkame kompletné riešenia na mieru s dôrazom na ich špecifické požiadavky.

  Navrhujeme a realizujeme robotizované pracoviská. Do pracovných staníc alebo výrobných liniek integrujeme roboty KUKA. Firma KUKA ponúka rozsiahly sortiment priemyselných robotov:

  • Od najmenších s nosnosťou od 3 kg cez vysokovýkonné s nosnosťou 6-22 kg až po najväčšie na manipuláciu dielov až 1300 kg
  • Šesťosé roboty s rôznymi nosnosťami a dosahmi
  • Roboty ľahkej konštrukcie schopné priamej spolupráce človeka a stroja
  • Paletizačné roboty pre rýchlu manipuláciu
  • Roboty pre automatizáciu lisovania s enormným dosahom na nakladanie a vykladanie veľkých dielov do automatizovaných lisov

  Strojové videnie

  Systémy strojového videnia sa požívajú nielen na dodržiavanie kvality, ale dokážu posudzovať, rozhodovať a riadiť procesy na dosahovanie najnižšej chybovosti.

  Tým sa zvyšuje u našich zákazníkov efektivita výroby a znižuje riziko vývozu nezhodného dielu ku koncovému zákazníkovi, čo znižuje náklady našim zákazníkom.  Sledovanie postupov a výstupná kontrola sa dnes bez kamerových systémov nezaobíde. Spoľahlivosť a rýchlosť sú hlavnými dôvodmi integrácie kamerových systémov. Sú vhodné aj  na použitie v priestoroch a podmienkach nevhodných pre ľudí.

  Inteligentné riešenia pre sledovanie, identifikáciu a kontrolu kvality produkcie zahŕňajú:

  • Kamery
  • Čítačky kódov
  • Skenery
  • Bezpečnostné brány
  • Integrovateľné systémy

  Programovanie PLC a robotov

  Každá výroba je špecifická a okrem dodávateľského softvéru, ktorým sú značiace zariadenia vybavené, vyvíjajú naši softvéroví špecialisti na mieru šité programy, ktoré umožňujú optimalizáciu celého značiaceho procesu.

  Všetky nami vyvíjané softvérové riešenia je možné prepojiť s existujúcim firemným informačným systémom a databázou. Programy vyvíjame v jazyku C#. Programujeme PLC Siemens, Schneider, FESTO, Omron, roboty KUKA, ABB, FANUC. Sledujeme najnovšie trendy v tejto oblasti ako napríklad programovanie robotov za pomoci rozšírenej reality.

  Modifikácie výrobných liniek

  Realizujeme prestavby výrobných a technologických liniek za účelom skrátenia strojového cyklu, zníženia výrobných časov ako aj zvýšenia kapacity a spoľahlivosti, vrátane úpravy na súčasne platné normy a štandardy.

  Outsourcing špecialistov

  Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti navrhovania, konštrukcie, výroby a PLC programovania poskytujeme komplexné konštruktérske služby v programoch SolidWorks, SolidEdge, Pro/Engineer, Inventor, AutoCAD, CATIA V5, spracovanie technickej, technologickej a sprievodnej dokumentácie, programátorské práce, 3D tlač a pod.

  .

  Naše servisné strediská v Slovenskej republike