AUTOMATIZÁCIA

 

Jednoúčelové zariadenia

Strojové videnie

Značenie

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Prinášame individuálne riešenia na označovanie, kontrolu a automatizáciu

 • Automatizované a robotizované jednoúčelové zariadenia
 • Komplexné riešenia na označovanie, identifikáciu, sledovanie a kontrolu výrobkov
 • Optimalizácia efektivity značiaceho procesu v každom priemyselnom odvetví
 • Automatizácia všetkých značiacich technológií od ink-jetu cez mikroúder až po laser
 • Softvér na zákazku, programovanie PLC
 • Optická kontrola
 • Integrácia do existujúcich liniek

Jednoúčelové zariadenia

Ponúkame zákazkovú výrobu jednoúčelových zariadení presne podľa potrieb zákazníka.

Sú navrhnuté a vyrobené s ohľadom na požiadavky konkrétneho projektu tak, aby optimalizovali efektívnosť danej aplikácie. Zahŕňajú samotné popisovacie zariadenie (laser, ink-jet, mikroúder, …), riadiace senzory, kontrolné kamery, potrebné ovládacie a manipulačné prvky, prípravky, prípadne aj robota.

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti navrhovania, konštrukcie, výroby a PLC programovania poskytujeme komplexné konštruktérske služby v programoch AutoCad, SolidWorks, SolidEdge, Pro/Engineer, Pro/intralink, Inventor, AutoCAD, CATIA V5, JetCAM, spracovanie technickej, technologickej a sprievodnej dokumentácie, programátorské práce a pod.

 

Stanica na značenie vykurovacích telies

Karuselová stanica určená na značenie vykurovacích telies. Stanica je riadená v nami naprogramovanom softvéri. Súčasťou je aj generovanie sériového čísla, ktoré je po vypálení skontrolované čítačkou a uložené do databázy.

Stanica kooperujúca s robotom

Určená na značenie plastových výliskov reflektorov. Komunikácia medzi robotom a stanicou je riadená systémom Siemens.

Stanica na značenie konektorov

Karuselová stanica určená na značenie konektorov s kontrolou a identifikáciou značenia. Stanica je riadená v nami naprogramovanom softvéri a jej súčasťou je aj triedenie OK a NOK kusov.

Stanica na manipuláciu silentblokov

Robotizovaná pracovná stanica určená na automatizované vyhodnocovanie typu výrobku a jeho následné označenie jedinečným 2D kódom.

Stanica na značenie komponentov prevodoviek

Jednoúčelové zariadenie na laserové označovanie častí prevodoviek 2D kódom s výsuvným mechanizmom na uľahčenie vkladania a odoberania značených dielov.

Stanica na laserové značenie svetlometov

Komplexné pracovisko skladajúce sa zo 4 samostatných staníc na značenie svetlometov s automatickou zmenou popisu podľa typu prípravku.

Kontrolné zariadenia

Kontrolné zariadenia sú navrhované na kontrolu kvality zmontovaného výrobku, dosadenie dielov, kompletnosť montáže po jednotlivých dieloch a sleduje sa presnosť montáže.

Tieto kontroly sa vykonávajú mechanicky, alebo opticky a to priebežne alebo na konci montážneho postupu.

Automatizácia

Navrhujeme a vyrábame automatizované výrobné celky presne podľa požiadaviek zákazníka.

.

Automatizácia

Komplexné riešenia požiadaviek zákazníka na označovanie, identifikáciu a sledovanie výrobkov.

Optimalizácia efektívnosti značiaceho procesu v každom priemyselnom odvetví, pre akúkoľvek aplikáciu.

 • Jednoúčelové zariadenia
 • Automatizácia, robotizácia
 • Integrácia do existujúcich výrobných liniek
 • Softvérové riešenia
 • Strojové videnie

Robotizácia

Robotika je kľúčový nástroj zvyšovania efektívnosti výroby a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Len máloktorý inovačný projekt vo výrobe sa dnes zaobíde bez robotiky. Moderné komplexné robotické pracoviská pribúdajú vo výrobných prevádzkach po celom Slovensku. Naša spoločnosť je  súčasťou tohto procesu a preto našim zákazníkom ponúkame kompletné riešenia na mieru s dôrazom na ich špecifické požiadavky.

Navrhujeme a realizujeme robotizované pracoviská. Do pracovných staníc alebo výrobných liniek integrujeme roboty KUKA. Firma KUKA ponúka rozsiahly sortiment priemyselných robotov:

 • Od najmenších s nosnosťou od 3 kg cez vysokovýkonné s nosnosťou 6-22 kg až po najväčšie na manipuláciu dielov až 1300 kg
 • Šesťosé roboty s rôznymi nosnosťami a dosahmi
 • Roboty ľahkej konštrukcie schopné priamej spolupráce človeka a stroja
 • Paletizačné roboty pre rýchlu manipuláciu
 • Roboty pre automatizáciu lisovania s enormným dosahom na nakladanie a vykladanie veľkých dielov do automatizovaných lisov

Strojové videnie

Systémy strojového videnia sa požívajú nielen na dodržiavanie kvality, ale dokážu posudzovať, rozhodovať a riadiť procesy na dosahovanie najnižšej chybovosti.

Tým sa zvyšuje u našich zákazníkov efektivita výroby a znižuje riziko vývozu nezhodného dielu ku koncovému zákazníkovi, čo znižuje náklady našim zákazníkom.  Sledovanie postupov a výstupná kontrola sa dnes bez kamerových systémov nezaobíde. Spoľahlivosť a rýchlosť sú hlavnými dôvodmi integrácie kamerových systémov. Sú vhodné aj  na použitie v priestoroch a podmienkach nevhodných pre ľudí.

Inteligentné riešenia pre sledovanie, identifikáciu a kontrolu kvality produkcie zahŕňajú:

 • Kamery
 • Čítačky kódov
 • Skenery
 • Bezpečnostné brány
 • Integrovateľné systémy

Programovanie PLC a robotov

Každá výroba je špecifická a okrem dodávateľského softvéru, ktorým sú značiace zariadenia vybavené, vyvíjajú naši softvéroví špecialisti na mieru šité programy, ktoré umožňujú optimalizáciu celého značiaceho procesu.

Všetky nami vyvíjané softvérové riešenia je možné prepojiť s existujúcim firemným informačným systémom a databázou. Programy vyvíjame v jazyku C#. Programujeme PLC Siemens, Schneider, FESTO, Omron, roboty KUKA, ABB, FANUC.

Modifikácie výrobných liniek

Realizujeme prestavby výrobných a technologických liniek za účelom skrátenia strojového cyklu, zníženia výrobných časov ako aj zvýšenia kapacity a spoľahlivosti, vrátane úpravy na súčasne platné normy a štandardy.

Outsourcing špecialistov

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam v oblasti navrhovania, konštrukcie, výroby a PLC programovania poskytujeme komplexné konštruktérske služby v programoch SolidWorks, SolidEdge, Pro/Engineer, Inventor, AutoCAD, CATIA V5, spracovanie technickej, technologickej a sprievodnej dokumentácie, programátorské práce a pod.

.

Naše servisné strediská v Slovenskej republike

 
 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Displej

 • Výpis údajov o prevádzke tlačiarneZostatok atramentu / rozpúšťadla, chyby tlače
 • Ovládanie dotykom Informácie o tlačiarni, sťahovaní dokumentov, priradení úloh

Softvér

 • Grafický editor Vstavaná funkcia priameho nahrávania obrázkov a okamžitá zmena dát
 • Vzdialená správa jednej alebo viacerých tlačiarní Vstavané rozhrania Ethernet, RS232 a USB na pripojenie k miestnej sieti, na pripojenie ďalších zariadení a na výmenu nastavení tlačiarne
 • On-line režim demonštrácie obrazovky tlačiarne Zobrazenie a úprava procesu tlačiarne on-line.
 • Zavedenie do systému riadenia podniku Príručka pre správu tlačiarne pre zamestnancov, supervízorov a programátorov
 • Monitorovanie tlače pomocou videokamery
 • Nezávislý kontrolný systém viskozity kvapaliny
 • Zabudovaný protokol o výmene údajov pre integráciu do systému riadenia zariadenia alfaJET mondo

Atramentový systém

 • Zníženie spotreby do 70% Systém na zabránenie odparovania riedidla umožňuje aplikovať dvojnásobné množstvo popisov pri rovnakej spotrebe riedidla
 • Bezpečný pre zdravie Tlačiareň nevypúšťa škodlivé chemické výpary mimo priestor

Technické údaje

 • Tlač až v 5 riadkoch Dátum výroby, dátum spotreby, výrobné číslo, sériové číslo, číslo zmeny,...
 • Alfanumerické znaky, 1D a 2D kódy, logá Maximálne rozlíšenie - 32 pixelov na výšku
 • Výkonnosť až 547.200 popisov / deň Rýchlosť tlače do 385 popisov / min (priemerná rýchlosť 200-300 popisov / min)

Kryt tlačiarne

 • Automatická termoregulácia krytu Systém sledovania teploty zabezpečujúci stabilnú prevádzku tlačiarne od +5 do +40 ° C
 • Ochrana proti vode a prachu Vysoký koeficient odolnosti voči prachu a vode IP65
 • Kompaktná forma Minimálne rozmery (dĺžka 34 cm x výška 27 cm x šírka 55 cm) a nízka hmotnosť (do 16 kg)
 • Porty pre integráciu tlačiarne 3 vstupné a 4 výstupné digitálne porty umožňujú synchronizovať tlačiarne s externými zariadeniami a lokálnou sieťou

Napíšte nám správu